Chlorella a těžké kovy

Většina z nás užívá chlorellu na detoxikaci, abychom se zbavili toxinů a těžkých kovů. Ty na nás dnes útočí defakto všude a jejich všudypřítomným parťákem je stres. 

Detoxikace je velmi populární slovo, co však přesně znamená? Jejím hlavním úkolem je, posílit vlastní detoxikační, očistné schopnosti lidského těla. Problém ovšem nastává, pokud prostředky, kterými chceme podpořit detoxikační procesy, obsahují nadlimitní množství těžkých kovů. Zvláště chlorella svou schopnost, vázat na sebe tyto nežádoucí látky, využívá nepřetržitě, tedy nejen v místě pěstování, ale i při zpracování či skladování.

Ověřujte si původ

Konzumace chlorelly kontaminované nadlimitním množstvím těžkých kovů je pro nás zdravotní riziko a ne přínos. Je proto důležité, vybírat pečlivě výrobce či distributora, od kterého chlorellu kupujete. Pro naši chlorellu ES BIO využíváme stále stejný zdroj z tropického ostrova Hainan v Jihočínském moři. Každou dovezenou šarži navíc kontrolujeme zde v Čechách v nezávislých laboratořích nejen na těžké kovy, ale i na mikrobiologii, pesticidy, mykotoxiny a další. Spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT) a se Státním veterinárním ústavem v Olomouci (SVUOL).  Výsledky analýz každé šarže si můžete kdykoliv vyžádat na našich stránkách www.empower-supplements.com/analyzy.

Limity těžkých kovů pro potravinové doplňky

V rámci EU včetně ČR jsou stanovené následující limity pro těžké kovy v doplňcích stravy:

Rtuť - 0,1 mg / kg
Olovo - 3,0 mg / kg
Kadmium - 1,0 mg / kg

Další články