Vyjádření značky Empower Supplements k testu chia semínek v pořadu A DOST!

Aktualizováno o vyjádření pana Tuny dne 5. 9.
Jelikož naše společnost Empower Company s.r.o. dlouhodobě analyzuje všechny šarže a suroviny, které uvádí na trh v ČR, chtěli bychom se podělit o naše dosavadní know-how v této problematice a doplnit tak informace, které zazněly v pořadu A DOST! o další důležitá fakta a limity jednotlivých látek.

V pořadu byla testována chia semínka ve dvou kvalitách: BIO a konvenční, tedy neBIO. Obě kvality mají zcela rozdílné limity pro obsah reziduí pesticidů, ale důležité je, že limity mají obě kvality. BIO suroviny mají pro všechny pesticidy jednotný limit 0,01 mg/kg. Limity pro neBIO jsou vyšší a pro jednotlivé druhy surovin i pesticidů mají různou hodnotu (např. banány mají jiný limit než třeba slunečnicová semínka).

Pesticidy, které nás zajímají v souvislosti s testem, uvádíme níže v tabulce spolu se stanovenými limity. Hodnoty jsou v mg/kg. 

Pesticid

Naměřené hodnoty ES BIO Chia semínka

Limit pro neBIO

Limit pro BIO

Carbendazim                       

0,004

0,1

0,01

Haloxyfop                         

0,016

0,05

0,01

Z tabulky vyplývá, že naměřené hodnoty jsou velmi nízké. V prvním případě jsou pod limitem 0,01 mg/kg pro BIO surovinu a ve druhém případě jej překonávají o 0,006 mg/kg, neznáme však možnou odchylku v měření. Pokud bychom naměřené hodnoty měli srovnávat s limity pro neBIO, pak jsou několikanásobně nižší a neznamenají žádná zdravotní rizika!

Kompletní výsledné protokoly jsme si vyžádali od redakce, ta je překvapivě odmítla poskytnout...

 

Vyjádření pana Tuny naleznete ZDE

Další články